Kalendarz kursów 

Szkolenie z dopasowania siodeł // Introduction to saddle fitting


Termin:

17-18.02.2024  13:00-16:00 (teoria online)

02.03.2024 9:00-17:00 (praktyka stacjonarnie)


Cena: 1200 zł

*dla wszystkich

Warsztaty rzemiosła rymarskiego w dopasowaniu siodeł  // Bench work


Termin:

03-06.03.2024 9:00-17:00


Cena: 5000 zł

**dla osób po kursie Intro

Dopasowanie siodeł w praktyce // Practical Saddle Fitting Day


Termin:

08.03.2024 9:00-17:00


Cena: 950 zł

**dla osób po kursie Intro

Dopasowanie Ogłowi // Bridle Fitting


Termin:

10.03.2024 9:00-17:00


Cena: 800 zł

*dla wszystkich

Szkolenie z dopasowywania siodeł dla średniozaawansowanych / Saddle fitting for Intermediate


Termin:

11-13.03.2024 9:00-17:00


Cena: 3500 zł

**dla osób po kursie Intro oraz Bench work

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeń: https://forms.gle/PKWNKSLjWzLZ6uAMA

Ewentualne pytania o kursy prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@jksumiastow.pl