Zarząd

Prezes Zarządu  - Jocelyn Danby

Wice Prezes Zarządu - Monika Gawlińska

Członek Zarządu - Aleksandra Kuklińska


Sekretarz - Jakub Jeznach

Skarbnik - Piotr Szakacz