Struktura szkoleń

Kursy z dopasowania siodeł i rzemiosła rymarskiego w JKS Umiastów

 

Kursy, które prowadzimy w JKS Umiastów, mają na celu przygotowanie uczestników do  egzaminów z dopasowania siodeł Polskiego Związku Siodlarskiego (PZS) oraz do pracy jako profesjonalni pasowacze siodeł i rymarze, zgodnie z najwyższymi standardami. Teorie i metody nauczane podczas szkoleń są zgodne z tymi praktykowanymi  w brytyjskim Society of Master Saddlers. Na kursy powinno uczęszczać przez okres co najmniej dwóch lat i przeplatać je nauką i praktyką „w domu”.

 

Jesteśmy świadomi, że niektórzy uczestnicy mogą chcieć bardziej skupić się na dopasowaniu siodeł,
a niektórzy preferują rzemiosło rymarskie. Gdy PZS opracuje i zatwierdzi oferowane przez nas egzaminy, przeprowadzimy odpowiednie kursy przygotowujące do wszystkich egzaminów.

 

Zarejestrowani słuchacze i wykwalifikowani członkowie PZS otrzymają 10% zniżki na wszystkie ceny kursów.

 

I. Wykładowcy

 

Głównym opiekunem kursów w Umiastowie jest Jocelyn Danby – certyfikowana Master Saddler, Master Saddle Fitter.  Inni szkoleniowcy współpracujący z PZS znajdują się  w zakładce Wykładowcy. W przypadku, gdy wykładowcy nie władają  językiem polskim, organizator zapewnia tłumaczenie zgodne z wymaganiami. Wszystkie notatki przekazywane kursantom podczas szkolenia są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

II. Sekwencja kursów

 

Kursy dopasowania siodeł:

 

Kursy rymarskie:

 

Inne szkolenia:

 

Podczas wszystkich szkoleń organizator zapewnia obiad oraz poczęstunek.

 

Osoby zainteresowane kursami prosimy o kontakt lub zgłoszenie (imię, nazwisko, numer telefonu, ewentualna dieta) na adres: szkolenia@jksumiastow.pl

Struktura szkoleń

Kurs Wprowadzający w Dopasowaniu Siodeł

Dwuetapowy kurs składający się z wykładów teoretycznych online oraz części praktycznej.

 

Kurs jest odpowiedni dla wszystkich osób zajmujących się profesjonalnie końmi i jeździectwem, takich jak instruktorzy, fizjoterapeuci, weterynarze i podkuwacze, którzy chcą nauczyć się dopasowywania siodeł,
a także jest pierwszym krokiem do uzyskania statusu profesjonalnego, certyfikowanego specjalisty
w dopasowaniu siodeł z PZS.


WYKŁADY TEORETYCZNE ONLINE

Notatki zostaną przesłane pocztą w języku polskim i angielskim przed rozpoczęciem kursu, zaś wszystkie wykłady będą przetłumaczone. Otrzymasz link umożliwiający uczestnictwo w kursie w formie wykładów na żywo. Będzie mnóstwo okazji do zadawania pytań.


Tematyka kursu:


Wprowadzenie.

Praca siodlarza i pasowacza siodeł.


Budowa siodła. 

Konstrukcja siodła, terlica, siedzisko, tybinki i panele. Jak powstają siodła. Różne cechy konstrukcyjne i typy siodeł oraz ich dopasowanie do różnych koni i jeźdźców. Materiały na terlicę, siedzisko i wypełnienie paneli. Wady projektowe, błędy produkcyjne i uszkodzenia. 

Pytania.

 

Budowa konia. 

Statyczna ocena budowy konia w odniesieniu do dopasowania siodła. Jak różne cechy budowy wpływają na dopasowanie siodła. Jak ocenić budowę pod kątem dopasowania siodła. Problemy, które mogą powodować niektóre typy budowy.

Pytania.

 

Zasady prawidłowego dopasowania siodła. 

Obszar na grzbiecie, który może przenosić obciążenia. Położenie siodła na grzbiecie. Idealne dopasowanie statyczne.

 

Rząd jeździecki, popręgi, czapraki i pady, podkładki pod siodło. Znaczenie właściwego zaprojektowania
i dopasowania wszystkich akcesoriów.


Problemy i błędy.

Powszechne problemy z dopasowaniem siodła i jak je rozpoznać. 


Rozwiązania w dopasowaniu siodła. 

Co możemy zrobić, by rozwiązać różne problemy z dopasowaniem siodła. 

 

Badania naukowe 

Co charakteryzuje prawidłowe badania. Jak odróżnić wiarygodne publikacje od sprytnego marketingu. Ostatnie wyniki badań i sposób, w jaki je wykorzystujemy, aby ulepszyć nasze techniki dopasowania siodła.


Droga do zostania specjalistą w dopasowywaniu siodeł.

PZS i nasza misja. Jakie są wymagania, by zostać wykwalifikowanym specjalistą w systemie PZS. Kursy i egzaminy PZS.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


Tematyka zajęć :


Ocena konia statycznie i w ruchu.

Ocena statycznej i dynamicznej budowy ciała konia oraz tego, jak może ona wpływać na siodło. Na podstawie oględzin w stój oraz w ruchu w stępie i kłusie w ręku.

 

Pomiary i prowadzenie dokumentacji. 

Jak i dlaczego wykonujemy pomiary grzbietu konia przy każdej wizycie. Czynniki do rozważenia przy tworzeniu obrysów. 

 

Zasady prawidłowego dopasowania. 

Oglądanie siodeł na koniach bez jeźdźca i ocena dopasowania przy wykorzystaniu systemu 7 punktów kontrolnych. 

Prawidłowe położenie i dopasowanie rzędu jeździeckiego. 

 

Zasady prawidłowego dopasowania. 

Znaczenie oceny dopasowania siodła w ruchu pod jeźdźcem. Jak rozpoznać prawidłowe dopasowanie siodła podczas jazdy. 

 

Konstrukcja siodła. 

Jak ocenić siodło pod kątem wad konstrukcyjnych, produkcyjnych i uszkodzeń.


Problemy i błędy.

Analiza typowych problemów i błędów związanych z dopasowaniem oraz sposobów ich rozpoznawania. 

 

Prawidłowy przebieg wizyty u klienta. 

Warsztaty rzemiosła rymarskiego w dopasowaniu siodeł 

Długość trwania: 4 dni

Maksymalna liczba uczestników: 6

 

UWAGA! Przed wzięciem udziału w tym kursie niezbędne jest ukończenie szkolenia wstępnego - ”Szkolenie
z dopasowania siodeł”!

 

Kurs koncentruje się na umiejętnościach wykonywania podstawowych prac rymarskich.

Uczestnicy nauczą się kontroli stanu siodła pod kątem użytkowym - sprawdzenia czy siodło jest bezpieczne zarówno dla konia jak i jeźdźca. Następnie dowiedzą się jak wymontować panel i sprawdzić terlicę, jak usunąć stare wypełnienie i wymienić je na nowe, a następnie jak je uzupełniać i regulować w razie potrzeby, w celu uzyskania pożądanego wypełnienia.

 

Podczas kursu omówione zostaną także zagadnienia dotyczące zmian w dopasowaniu, zmian szerokości łęku, korekt terlicy w celu poprawy balansu, dodawania przystuł punktowych i balansujących. Zaprezentowane zostaną także techniki wykonywania napraw, takich jak wymiana przystuł, wymiana nitów terlicy, naprawy szwów itp.

Każdy uczestnik będzie pracował nad własnymi projektami we własnym tempie. Do kursu można podejść wielokrotnie w celu doskonalenia swoich umiejętności.

 

Uczestników prosimy o zabrania:

(Prosimy o upewnienie się, że są wyraźnie oznaczone jako Państwa własność. Narzędzia dla początkujących zapewnia organizator)


UWAGA: jeśli przyniosą Państwo siodła należące do kogoś innego, prosimy o poinformowanie właścicieli wcześniej, że jeśli po zdjęciu panelu stwierdzimy, że terlica jest złamana lub siodło jest w jakikolwiek sposób nieodwracalnie uszkodzone i/lub niebezpieczne dla konia lub jeźdźca, nie złożymy siodła z powrotem ze względów etycznych.

Szkolenie z dopasowania siodeł dla średniozaawasowanych

Długość trwania: 3 dni

Maksymalna liczba uczestników: 6

Ten kurs to kolejny poziom zaawansowania - dostępny dla tych, którzy wcześniej wzięli udział w kursie wprowadzającym („Szkolenie z dopasowania siodeł”) i ukończyli co najmniej jedno 4-dniowe szkolenie “Warsztatów rzemiosła rymarskiego”. To kolejny krok w kierunku zostania specjalistą zajmującym się dopasowaniem siodeł i następny etap praktycznego przygotowania do zawodu. Kurs rozszerza zagadnienia poruszane podczas poprzednich kursów i pozwala bardziej szczegółowo przyjrzeć się wszystkim aspektom profesjonalnego dopasowania siodeł.

Grupa uczestników pozostaje niewielka, aby zapewnić każdemu odpowiednią ilość poświęconej uwagi. Kurs opiera się na konwersacjach i pozwala wypróbować wiele różnych metod w celu zwiększenia poziomu zrozumienia najważniejszych aspektów prawidłowego dopasowania siodeł oraz nabrania cennego doświadczenia. Wykłady będą obejmowały omówienie wszelkich istotnych aktualnych wyników badań. Podczas kursu odbędą się zarówno sesje teoretyczne jak i praktyczne.

 

Struktura tematyczna kursu:

 

*Protokół dopasowania.


*Trzy rodzaje spotkań.

Nowe siodło.

Siodło klienta.

Sprawdzanie


*Prawo i jego wpływ na specjalistów dopasowania siodeł.

 

   *Standardy handlowe.

 

   *Zawiadomienie o prawie do odwołania.

 

   *Struktura cen, jak zdecydować, co pobierać.

 

   *Ewidencjonowanie

 

   *Spotkania

 

   *Szablony

 

   *Notatki itp.

 

   *Kodeks postępowania zawodowego dla specjalistów dopasowania siodeł posiadających certyfikat Polskiego Związku Siodlarskiego

 

   *Problemy z dopasowaniem - rozwiązania w teorii i praktyce.

 

   *Różne typy koni - napotkane problemy i wyjaśnione rozwiązania

 

   *Wpływ jeźdźca na proces dopasowania siodła

 

   *Wymagania jeźdźca z siodła.

 

   *Komunikacja konia i klienta oraz sposoby interakcji z koniem i klientem.

 

*Wymiany i korekty wypełnienia

 

*Jak i kiedy korygować wypełnienie - techniki i problemy.

 

*Konstrukcja siodła

 

   *Regulowanie terlicy - zalety i ograniczenia

 

   *Projekt terlicy i panelu

 

   *Badania i innowacje.

 

*Szablony / zaawansowane szablony (w tym szablony na siodła produkowane na miarę).

 

*Rozpatrywanie skarg.

 

*Potrzebne doświadczenie - jak je zdobyć?

 

 

 

- Uczestników prosimy o zabranie ze sobą:

 

*Notatnika i długopisów

 

*Podkładki i krzywika

 

*Siodła do regulacji wypełnienia

 

*Fartucha

 

*Obuwia odpowiedniego do pracy w pobliżu koni

Kurs doskonalenia umiejętności dopasowania siodeł

Długość trwania: 2 dni

Maksymalna liczba uczestników: 8

 

To szkolenie ma na celu utrwalenie wiedzy z poprzednich kursów oraz sprawdzenie postępów każdego ucznia
i zidentyfikowanie obszarów wymagających dodatkowej pracy lub praktyki.

 

Struktura kursu:

 

*Dzień 1 

To przede wszystkim wykłady o tematyce weterynaryjnej -  rozpoznawanie kulawizny oraz objawów chorób zakaźnych, o których powinni wiedzieć saddlefitterzy, charakterystyka zachowań koni i wszystkich innych czynników mogących mieć związek z procesem dopasowania siodła.

Uczestnicy indywidualnie przejdą przez kolejną nieformalną ocenę jednej z praktycznych części egzaminu pod okiem Laurence’a. W międzyczasie pozostali kursanci będą pracować nad aspektami dopasowania siodła do jeźdźca. Następnie uczestnicy będą pracować w mniejszych grupach skupiając się na obszarach, które zdaniem prowadzących wymagają najwięcej pracy.

 

*Dzień 2. 

Przeprowadzony zostanie nieformalny egzamin, podczas którego sprawdzona zostanie technika i szybkość pracy uczestników. W trakcie będzie możliwość zadawania pytań i korzystania z pomocy prowadzących. Kursanci będą mieli także okazję pracować nad dowolnymi projektami związanymi z rzemiosłem rymarskim
i otrzymywać pomoc oraz wskazówki z nimi związane.

 

 

Uczestników prosimy o zabranie:

*Notatnika, długopisów

*Narzędzi

*Fartucha


Dopasowanie siodeł w praktyce

Długość trwania: 1 dzień

Maksymalna liczba uczestników: 12

 

 

To jednodniowe szkolenie dostępne jest dla każdego, kto ukończył 3-dniowy kurs wprowadzający. Uczestnicy mogą przystępować do niego wielokrotnie, ponieważ za każdym razem omawiane będą różne przypadki. Ten kurs będzie szczególnie przydatny dla osób chcących pracować w zawodzie - aby zyskać więcej praktyki i doświadczenia oraz jako ćwiczenie weryfikujące nabyte umiejętności. Szkolenie będzie całkowicie poświęcone praktyce, podczas której uczestnicy ocenią dopasowanie siodła na przykładach kilku par koń-jeździec.
W niektórych przypadkach konieczne może być wprowadzenie zmian takich jak korekta wypełnienia oraz dopasowanie popręgu i użycie odpowiednich przystuł. Kursanci, którzy ukończyli wcześniej warsztaty rzemiosła rymarskiego, będą mogli wziąć czynny udział i na bieżąco wprowadzać potrzebne zmiany. Szkolący się będą mieli okazję pracować przy przypadkach z “życia codziennego” i będą mogli spróbować rozwiązać pojawiające się problemy w najlepszy możliwy sposób.

 

Biorący udział powinni zabrać ze sobą

*Notatnik i długopisy

*Podkładkę i krzywik 

Techniki szycia ręcznego w rymarstwie 

Długość trwania: 2 dni

Maksymalna liczba uczestników: 5

 

Kurs jest odpowiedni dla każdego zainteresowanego rzemiosłem rymarskim - w celu wyrobu bądź naprawy sprzętu jeździeckiego np. ogłowia, siodła, skórzanych puślisk lub innych prac związanych z doskonaleniem umiejętności nabytych podczas kursów siodlarskich.

 

Szkolenie jest wprowadzeniem do technik stosowanych do ręcznego zszywania ogłowia i rymarstwa innych przedmiotów. Podczas kursu każdy uczestnik własnoręcznie wykona brelok do kluczy i pas oraz będzie mógł zabrać je ze sobą.

Jeśli kursanci posiadają doświadczenie w tworzeniu i naprawie ogłowia i wyrażają chęć pracy nad innym projektem prosimy o bezpośredni kontakt z Jocelyn Danby.

 

 

Struktura kursu:

 

*Dzień 1.

 

-Rodzaje skóry - jakiej używać do wykonania różnych przedmiotów.

-Jak rozpoznać, którą część skóry należy użyć.

-Cięcie i przygotowanie

-Golenie i bigowanie krawędzi.

-Barwienie i polerowanie

-Oznakowanie ściegu

-Ścieg podwójny

-Ścieg tylny

-Wykończenie

 

*Dzień 2.

 

-Techniki pracy w obrębie klamra

-Drobne naprawy

-Wykonanie paska i breloczka do kluczy 

Kurs i egzaminy - Certyfikowany specjalista naprawy i modyfikacji siodeł  PZS

Na egzaminie z dopasowywania siodeł studenci muszą wykazać, że potrafią kompetentnie wykonać pełną  wymianę wypełnienia w tradycyjnym  panelu w jednym siodle  i  korekcję wypełnienia w drugim siodle. Mogą zostać zapytani o inne prace, takie jak przeróbki, ulepszenia, dodawanie przystuł itp., Ale nie będą musieli robić tych rzeczy na egzaminie. Niektórzy studenci skupieni na dopasowaniu, nie muszą być wykwalifikowani w czysto rzemieślniczej pracy siodlarskiej.  W sytuacji, gdy  spotkają  w swojej pracy siodła, które będą wymagały ulepszeń i przeróbek, będą korzystać z pomocy specjalistów wyszkolonych w kierunku rzemieślniczym.


Niektórzy uczniowie są bardzo zainteresowani stroną rzemieślniczą i chcą robić o wiele więcej niż podstawowe wymiany wypełnienia i dopychanie, a nawet mogą chcieć skupić się na tej stronie pracy i wcale nie być Saddel fitterami. W związku z tym, oferujemy ten kurs i kwalifikacje. 

Kurs i egzamin Certyfikowany specjalista naprawy i modyfikacji siodeł  PZS.  można zdawać dodatkowo do kwalifikacji w zakresie dopasowania siodeł bądź samodzielnie.


Sekwencja kursów jest następująca.

Szkolenie trwa co najmniej 1 rok, ale może odbywać się równolegle z cyklem szkoleń z  dopasowania  siodeł, dla osób chcących uzyskać obydwie kwalifikacje.


Szkolenie z dopasowania siodeł

Certyfikowany specjalista naprawy i modyfikacji siodeł  PZS, nie musi być specjalistą w zakresie dopasowania siodeł, jednak  musi rozumieć podstawy dopasowania, aby mógł współpracować z Saddle Fitterem  i rozumieć, co jest wymagane, gdy zostanie poproszony o ponowną wymianę wypełnienia  lub dokonanie jakichkolwiek zmian w siodle.


Warsztaty rzemiosła rymarskiego w dopasowaniu siodeł x4

Studenci w tym cyklu szkoleń, muszą uczestniczyć w tym kursie  minimum 4 razy. 


Techniki szycia ręcznego - wprowadzenie.  

Kurs ten należy zaliczyć przed lub po pierwszym kursie z warsztatów rzemiosła rymarskiego.  Jest to pierwszy etap do posiadania umiejętności wytwarzania ogłowi, techniki szycia ręcznego są często wykorzystywane  do pracy przy siodłach. Często przy pracy siodlarzy niezbędne są umiejętności naprawy ogłowi. 


Dopasowanie siodeł w praktyce x 1

Uczestnictwo w tym kursie jest niezbędne w  celu zdobycia większej wiedzy i swobody  w identyfikacji problemów  paneli i kształtu terlic. Kurs ten można odbyć  w dowolnym momencie szkolenia, mając zaliczony kurs pierwszy (Intro), można uczestniczyć w nim kilkukrotnie.


Portfolio prac.

Uczniowie muszą wykonać każde z poniższych zadań. Wiele z tego można zrobić na kursach, ale jeśli zadanie jest wykonywane w domu, należy przedstawić szczegółowe zdjęcia sekwencji prac, a siodło należy przynieść do kontroli na następnym kursie.


Pełna wymiana wypełnienia wraz z podszewką dodaną do panelu.

Zmiana szerokości kanału.

Wymiana zerwanego nitu w terlicy.

Dodanie filcowych podkładek do dolnej warstwy terlicy.

Wymiana siedziska.

Dwie różne naprawy części skórzanych, takie jak ponowne obszycie klocków  kolanowych, uzupełnienie lub zszycie tybinki i poduszki kolanowej.

Wymiana przystuł.

Dodanie przystuł punktowych wraz z  taśmami.

Dodanie przystuł balansujących wraz z  taśmami.Egzamin:


Egzamin  składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje część rzemieślniczą identyczną z  egzaminem
z dopasowania siodeł:

Pełna wymiana wypełnienia

Uzupełnianie wypełnienia (drugie siodło)

Wykrywanie wad i uszkodzeń.


Druga część polega na wykonaniu zadań wylosowanych przez egzaminatora.

Kandydaci otrzymają siodło, z którego zdejmą panel. Egzaminator zleca  zadania, takie jak; zmiana szerokości  kanału, dodanie filcowych podkładek do terlicy, dodanie przystuł punktowych lub balansujących itp., Na końcu wymiana paneli i pozostawienie  siodła  gotowego do dopasowania.