Nasza misja

Polski Związek Siodlarski został założony w 2019 roku, żeby realizować poniższe cele:

Zapewnić i utrzymać najlepszą jakość usług dopasowywania siodeł poprzez ustalenie wysokich standardów oraz nadzorowanie procesu szkolenia specjalistów, co zapewni podaż profesjonalnych usług o mierzalnej jakości, oraz żeby strzec i promować najwyższej jakości pracy, świadczonych usług, szkoleń i kwalifikacji zawodowych w stosunku do wszystkich praktyków siodlarstwa i saddlefittingu.

Budować świadomość potrzeby dbania o dobrostan koni przez edukację siodlarzy i saddlefitterów. Wiele wierzchowców cierpi przy pracy ból i dyskomfort wskutek złego dopasowania siodeł. Nawet zakup najdroższego siodła z górnej półki nie daje gwarancji, że będzie pasowało do grzbietu konia. Polski Związek Siodlarski wyszkoli kadry o doskonałej wiedzy i kwalifikacjach, dla których priorytetem będzie dobro i zdrowie konia oraz bezpieczeństwo jeźdźca, a dopiero potem sprzedaż. A zapewniając wygodę i ergonomię siodła – zarówno jeźdźcowi, jak i koniowi – poprawi się swobodę ruchu, zdrowie i kondycję w długim terminie, a wreszcie wyniki w sporcie.

Upowszechniać troskę o dobro koni poprzez informowanie i edukowanie właścicieli oraz jeźdźców o idei saddlefittingu oraz promowanie praktyk prawidłowego dopasowywania sprzętu. Zwiększymy przez to świadomość ryzyka dla koni i jeźdźców wynikającego ze złego dopasowania siodeł i ogłowi. Za pomocą publikacji oraz  wydarzeń zwiększymy świadomość Polaków o fachu siodlarza i sadllefittera. Dzięki temu właściciele i jeźdźcy będą wiedzieć, do kogo się zgłosić po profesjonalne usługi dopasowywania siodeł. Nauczymy świat jeździecki odróżnić usługi wykwalifikowanych siodlarzy i saddlefitterów od rad zwykłych handlarzy siodłami.

Nadzorować i certyfikować kursy dopasowywania siodeł, siodlarstwa i pokrewnych rzemiosł w Polsce, żeby zapewnić najwyższy poziom szkolenia oraz doświadczone i wykwalifikowane kadry instruktorskie, legitymujące się dyplomami niezależnych zrzeszeń siodlarzy na najwyższym światowym poziomie.

Przygotowywać i przeprowadzać egzaminy z siodlarstwa i saddlefittingu na najwyższym poziomie. Egzaminatorzy będą się wywodzić z Brytyjskiego Stowarzyszenia Siodlarzy - Society of Master Saddlers. Zapewnią wysoki standard egzaminowania, aby jedyną drogą do zdania egzaminu było pełne opanowanie wymaganej wiedzy i umiejętności. W pierwszej kolejności wprowadzimy egzamin z dopasowywania siodeł.  Będzie trwał dwa pełne dni i obejmował część teoretyczną oraz praktyczną, w tym kluczowe dla saddlefittingu elementy rymarstwa. Po pozytywnie zdanym egzaminie adept będzie umiał poprawić dopasowanie siodła względnie wykonać pełne dopasowanie, na jakie dane siodło pozwala. Ponadto będzie rozumiał konstrukcję
i projekt siodła, będzie wiedział, co można zmienić i w jakim zakresie. Dzięki temu będzie umiał prawidłowo poprawić u klienta siodło, co zwiększy komfort konia i jeźdźca podczas pracy. Obejmuje to procedury wypełnienia poduszek, dopasowania podkładek i zmiany konfiguracji przystuł. Adept posiądzie umiejętność wykonywania dokładnych napraw i pełnego dopasowania siodła w swoim warsztacie względnie będzie
w stanie wskazać i zlecić konieczne poprawki rymarzowi.

Tworzyć i publikować rejestr cetryfikowanych Saddlefitterów PZS, również w internecie. Spis certyfikowanych profesjonalistów branży siodlarskiej będzie gwarancją dla potencjalnych zleceniodawców, że dany usługodawca opanował wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie oraz może liczyć na wsparcie całej społeczności ekspertów, w tym członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Siodlarzy, ukończył szkolenia zgodne
z najnowszą wiedzą,  jest ubezpieczony i zapewni usługi o gwarantowanej wysokiej jakości.

Wspierać i nadzorować certyfikowanych saddlefitterów w Polsce. Każdy zarejestrowany praktyk zawodu będzie musiał podejmować dalsze szkolenie w celu rozwoju zawodowego, przechodząc kursy w wyznaczonych odstępach czasu – typowo co dwa lata. Dzięki temu odświeży wiedzę i umiejętności oraz o zapozna się
z najnowszymi badaniami, teoriami i metodami pracy w miarę ich rozwoju. PZS będzie nadzorował seminaria
i kursy dla certyfikowanych saddlefitterów. Udział w nich będzie obowiązkowy, zaniechanie uczestnictwa będzie groziło wykreśleniem z rejestru PZS.

Ustanowić i egzekwować kodeks dobrych praktyk Certyfikowanych Saddlefitterów w Polsce. Będziemy wymagać od wszystkich praktyków zawodu przestrzegania ścisłych reguł, co zapewni każdemu klientowi najwyższy poziom usług.

Służyć członkom Związku poradą prawną w zakresie ochrony konsumenta i regulacji rynku, żeby orientowali się w polskich i unijnych przepisach.

Przyjmować skargi oraz prowadzić mediację w sporach między członkami związku a ich klientami.

Chcielibyśmy wspierać partnerskie stosunki, kooperację i komunikację między producentami siodeł, siodlarzami i saddlefitterami dla dobra wszystkich stron, a nade wszystko dla dobra koni. Pragniemy współpracować z producentami siodeł, żeby uzupełniać ich wiedzę o nasze doświadczenia, obserwacje
i wyniki skrupulatnych badań, co przełoży się na rozwój ich projektów. Pomożemy im promować przemyślane konstrukcje.

Będziemy zachęcać do prowadzenia rzetelnych badań i rozwoju produktów oraz uświadamiać świat jeździecki o różnicach między profesjonalnymi, zweryfikowanymi pracami badawczymi a chwytami marketingowymi.

Pragniemy współpracować z  organizacjami oraz profesjonalistami z innych działów przemysłu jeździeckiego, w tym weterynarzami, instruktorami, podkuwaczami, fizjoterapeutami, kręgarzami, osteopatami, masażystami itd. Będziemy zachęcać jeźdźców i właścicieli koni, żeby stosowali holistyczne podejście do opieki i dbania
o zdrowie swoich wierzchowców.

Z czasem rozpoczniemy system szkoleń i egzaminów z zakresu rymarstwa i dopasowywania ogłowi. Jeżeli pojawi się odpowiednie zapotrzebowanie, docelowo będziemy prowadzić egzaminy z wytwarzania ogłowi, siodeł, dopasowywania ogłowi, a może nawet produkcji uprzęży.

Dobro zwierząt oraz etyczne aspekty ich użytkowania do pracy, sportu i rekreacji stają się kluczowymi zagadnieniem naszych czasów. Koń zawsze musi być ważniejszy niż rywalizacja sportowa. Zamierzamy dbać
o dobro koni przez aktywność na wszystkich polach dopasowywania siodeł i ogłowi, żeby koniarze mogli świadomie iść dalej swoją drogą, mając do dyspozycji  przystępną i profesjonalną pomoc, która zrobi wszystko dla dobra każdego wierzchowca.