Informacje dla uczniów siodlarstwa i dopasowywania siodeł 

Kursy

Kursy siodlarstwa i dopasowywania siodeł są certyfikowane przez Polski Związek Siodlarstwa i odbywają się w JKS Umiastów, ewentualnie w przyszłości w innych klubach sportowych. Na stronie internetowej i profilu facebookowym JKS Umiastów znajdziecie szczegółowe informacje na temat zjazdów. Kursy pod egidą PZS obejmują wiedzę i prawidłowe techniki stosowane przez Society of Master Saddlers czyli Brytyjski Związek Siodlarzy. Wszyscy wykładowcy i szkoleniowcy są wykwalifikowanymi i dyplomowanymi członkami Society of Master Saddlers.


www.jksumiastow.pl/kursysiodlarskie 

 

Kwalifikacje

PZS będzie prowadzić co roku egzaminy z dopasowywania siodeł (a później również z wytwarzania oraz dopasowywania ogłowi oraz rzemiosła siodlarskiego). Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły co najmniej dwuletnie szkolenie. 

 

Egzamin trwa dwa dni. W pierwszym dniu skupia się na dopasowaniu siodła do konia oraz pracy z wierzchowcem
i jeźdźcem. W drugim dniu będą sprawdzane umiejętności rzemieślnicze, znajomość budowy oraz funkcjonalności siodła.

 

Kursanci zarejestrowani w PZS otrzymają poniższe korzyści:

1.  Zniżki na kursy i wykłady pod egidą PZS.

2.  Dostęp do zamkniętego forum internetowego, gdzie można przedyskutować pomysły i problemy z innymi członkami PZS oraz szkoleniowcami.

3.  Dostęp do rekomendowanych kursów z dyscyplin pochodnych: jeździectwa, anatomii, behawioryzmu, weterynarii itd.

 

Żeby zarejestrować się jako kursant, należy spełnić poniższe wymagania.

1.  Ukończyć trzydniowy kurs Kurs Wprowadzający w Dopasowaniu Siodeł” i co najmniej jedne czterodniowe  warsztaty „Warsztaty rzemiosła rymarskiego w dopasowaniu siodeł” oraz  być zapisanym i wnieść opłatę na kurs „Szkolenie z dopasowania siodeł dla średniozaawasowanych”.

2.  Odbywać co najmniej jeden oficjalny kurs w roku
w okresie poprzedzającym złożenie egzaminu – ale nie dłuższym niż pięć lat. Obiektywne przyczyny dla przedłużenia okresu szkolenia będą rozpatrywane indywidualnie.

3.  Podpisać stosowną zgodę na warunki i zasady szkolenia.

 

 

Wpis do rejestru Certyfikowanych Saddle Fitterów PZS uprawnia do poniższych korzyści:

1.  Umieszczenia na publicznej, oficjalnej liście dyplomowanych Saddle Fitterów. To zagwarantuje potencjalnym klientom, że przeszliście odpowiednie szkolenie, zdaliście egzamin i macie umiejętności oraz wiedzę konieczną do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

2.  Zniżki na kursy i wykłady pod egidą PZS.

3.  Dostęp do rekomendowanych kursów z dyscyplin pochodnych: jeździectwa, anatomii, behawioryzmu, weterynarii itd.

4.  Dostęp do zamkniętego forum internetowego, gdzie można przedyskutować pomysły i problemy z innymi członkami PZS oraz szkoleniowcami.

5.  Pomoc w mediacji z klientem, który złożył skargę na Waszą pracę.

6.  Dostęp do wzorów dokumentów: tabele dopasowania siodeł, druków odstąpienia od umowy itd.

7.  Dyplomowani członkowie PZS mogą używać logo związku na swojej stronie i w materiałach promocyjnych.

 

Żeby utrzymać swój wpis w rejestrze Saddle Fitterów, należy spełnić poniższe wymagania:

 

1.  Przejść wszystkie części egzaminów PZS.

2.  Podpisać i przestrzegać Dobrych Praktyk Saddle Fitterów PZS. Stanowi to gwarancję, że zapewnicie najwyższy poziom usług dla każdego klient. Z drugiej strony zabezpieczy to wam pomoc ze strony Związku w razie skarg usługobiorców.

3.  Uczestniczyć raz na dwa lata w szkoleniu odnawiającym uprawnienia i przybliżającym najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie dopasowania siodeł.

4.  Raz na dwa lata uczestniczyć w dwóch szkoleniach:
- Kursie licencyjnym organizowanym przez PZS
- Szkoleniu tematycznym (certyfikowanym lub organizowanym) przez PZS

 

Kolejne tytuły zawodowe bridle fittera, wytwórcy ogłowi
i siodlarza zostaną wprowadzone w późniejszym terminie.